Archiwalne ogłoszenia przetargowe

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - sprzedaż używanej prasy do zgniatania odpadów typ HSM

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - sprzedaż używanej zamiatarki ciągniowej

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe fabrycznie nowej "Zamiatarki ciągnionej elewatorowej z mechanicznym transportem zanieczyszczeń"

 

 

Odnośnie zapytania do postępowania przetargowego odnośnie dostawy zamiatarki ciągnionej

Odnośnie pkt. 3 ppkt. 3.2 SIWZ –

Tak chodzi o odległość wyłącznie do siedziby Autoryzowanego Serwisu Producenta

Zamiatarki.

Odnośnie zapytania czy dopuszcza się wprowadzenie załącznika do umowy stanowiącą kartę gwarancyjną

Określającą szczegółowo warunki gwarancji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: tak dopuszcza się.   

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki FORD Transit Kombi Van 300 M

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym

W związku z brakiem złożenia ofert o udziale zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym Miłoszycach ul. Pogodna dz. nr. 499, 501/1, 395/3 AM-2"  do godz. 11:00 w dniu 12.10.2018 roku postępowanie o udziale zamówienia zostaje unieważnienie. 

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w Miłoszycach ul. Pogodna dz. nr 499, 501/1, 395/3 AM-2”

 Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach wprowadzonym Uchwałą Zarządu ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach nr 12/2018 z dnia 07.08.2018  r.

 Oferty należy składać do dnia 12.10.2018 r. do godz. 11:00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice (sekretariat I piętro).

 Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest w zakładce „PRZETARGI”


Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.:

 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w Miłoszycach ul. Pogodna dz. nr 499, 501/1, 395/3 AM-2”

 Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach wprowadzonym Uchwałą Zarządu ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach nr 12/2018 z dnia 07.08.2018  r.

 Oferty należy składać do dnia 12.10.2018 r. do godz. 11:00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice (sekretariat I piętro).

 Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono poniżej:

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach - Informacja o treści złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oczyszczalnia

Informacja o treści złożonych ofert 

Uzupelnienie informacja o treci zoonych ofert

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE NR 1/OS/2018 o przetargu nieograniczonym, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, prowadzonym zgodnie z Ustawą z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj więcej

Zestawienie biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa magistrali przesyłowej sieci wodociagowej pomiezy siecią wodociagową śr. 350 mm w dz. Nr 108/4 obręb Nowy Dwór 

                                                                                                                               

Czytaj więcej

Zmiana SIWZ o wartośći poniżej progów unijnych z dnia 10.04.2018

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym BUDOWA MAGISTRALI PRZESYŁOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ pomiędzy siecią wodociągową śr. 350mm w dz. nr 108/4 obręb Nowy Dwór a miejscem wpięcia do sieci wodo

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na dostawę używanej śmieciarki dwukomorowej

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu 3 sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Protokół do przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Protokół do przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na wymianę studni kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach GM. Jelcz-Laskowice ul. Kościelna DZ. NR. 476/6

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej z rur stal. 2x350mm metodą relining'u poprzez wprowadzenie przewodu PEHD śr. 315mm do rury stal. śr. 350mm, rejon ul. Hirsz

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej z rur stal. 2x350mm metodą relining'u poprzez wprowadzenie przewodu PEHD śr. 315mm do rury stal. śr. 350mm, rejon ul. Hirsz

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych

Czytaj więcej

Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych

      ZADANO PYTANIA

  1. Doprecyzowanie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, w szczególności kryterium ,,termin dostawy’’ – wartości; Tmin, oraz Tx, a także kryterium ,,Odległość od stacjonarnego punktu serwisowego zabudowy śmieciarki’’ – wartości: Pxt, Smin, Sx.
  2. Czy informację dotyczącą stacjonarnego punktu serwisowego zabudowy śmieciarki oraz jego odległości od siedziby Zamawiającego można dopisać w formularzu ofertowym, czy należy podać ją w osobnym załączniku.

     

       ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

       Ad. 1   Odpowiedź zawarto w zmianie treści SIWZ

       Ad. 2   Informację dotyczącą stacjonarnego punktu serwisowego zabudowy śmieciarki oraz jego odległości od siedziby zamawiającego można dopisać w formularzu ofertowym.

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu FURGON o ładowności do 3.5T

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY "REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W PIEKARACH K/JELCZA-LASKOWIC"

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj więcej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA JELCZ-LASKOWICE

Czytaj więcej

PRZETARG - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie tablic, naklejek i materiałów reklamowych z dnia 14.10.2010r.

Czytaj więcej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA JELCZ-LASKOWICE

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

Rewitalizacja - pojemniki i kontenery - wybór najkorzystniejszej oferty

Jelcz-Laskowice, 28.10.2010r.

Czytaj więcej

PRZETARG - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Brzezinki-Dębina

Czytaj więcej

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM HYDROFORNII

Czytaj więcej

DRUGI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM HYDROFORNII

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Inwestor Zastępczy przy realizacji zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Piekarach k. Jelcza-Laskowic.

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w PIEKARACH k. JELCZA-LASKOWIC

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Jelcz-Laskowice: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jelczu-Laskowicach w ul. Bażantowa, Bociania, Łabędzia dz. nr 9, 4/1, 6/34, 7/39, 7/40

Czytaj więcej

Ogłoszenia - Przetargi do 23.09.2015

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Czytaj więcej

Przetarg na remont dachu

Czytaj więcej

Wynik postępowania sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach Z dnia 14.12.2016r

Czytaj więcej

Oferta środków trwałych

Oferta na zakup środków trwałych

Czytaj więcej

Przetarg na modernizację sieci wodociągowej

Czytaj więcej

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi