O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice
Tel /fax 071/318-80-17, 303-52-31, 0.606.249.437
Adres e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl 

Nip - 912-15-91-648
Regon 931116963
Pkd 2007 – 3600z
Krs nr - 0000105669 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy spółki – 65.402.660,17 zł wniesiony w całości

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski SA o/Wrocław  26 1050 1575 1000 0022 4994 0079

Zarząd:
Prezes Zarządu – Władysław Czubak 

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Jerzy Szyndler
Zastępca przewodniczącego – Ryszard Wójcik
Członkowie – Marta Białogłowicz, Stanisław Królicki, Dariusz Kuliszewski

Wspólnicy:
Gmina Jelcz-Laskowice reprezentowana przez burmistrza Bogdana Szczęśniaka

Telefon alarmowy czynny całą dobę: +48 71 318 80 17 lub +48 606 249 437 

Od 7.oo do 15.oo
Dział techniczny – + 48 71 303 52 45
Zlecenie wywozu nieczystości płynnych +48 71 303 52 34
Biuro obsługi klienta – +48 71 303 52 42

Telefonicze przekazanie stanu licznika

W godzinach od 7:00 do 15:00 pod nr. tel. 71 303 52 38 lub 71 303 52 42

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi