O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice
Tel /fax 71 318 80 17, 606 249 437
Adres e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl 

NIP             912 15 91 648
REGON      931116963
PKD2007   3600z
KRS             0000105669 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy spółki  82.464.215,05 zł wniesiony w całości

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski SA o/Wrocław  26 1050 1575 1000 0022 4994 0079

Zarząd:
Prezes Zarządu – Władysław Czubak 

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Stanisław Królicki
Sekretarz – Marta Białogłowicz
Członkowie – Maciej Pietruńko, Katarzyna Czapla, Marian Skrętkowicz

Wspólnicy:
Gmina Jelcz-Laskowice reprezentowana przez Burmistrza Piotra Stajszczyka

Telefon alarmowy czynny całą dobę: +48 71 318 80 17 lub +48 606 249 437 

Od 7:00 do 15:00
Dział techniczny 71 303 52 45, 71 303 52 46
Zlecenie wywozu nieczystości płynnych 71 303 52 34
Biuro obsługi klienta 71 303 52 42

Telefoniczne przekazanie stanu licznika

W godzinach od 7:00 do 15:00 pod nr. tel. 71 303 52 38 lub 71 303 52 42

PSZOK czynny :

poniedziałek środa piątek  od godz. 13 00 do godz. 18 00

sobota od 10 00 do 15 00

Tel. 887 021  081

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi