Cenniki


Panel admina
Nazwa dokumentu: Pobierz:
Cennik za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Pobierz
Cennik dostawy gazu obowiązuje od 1.02.2021 Pobierz
Cennik Transportu i Sprzętu Pobierz
Cennik usług jednokrotny wywóz nieczystości z pojemników i kontenerów od 01.02.2020 Pobierz
Cennik usług jednokrotny wywóz nieczystości stałych, jednokrotny wywóz nieczystości z kontenerów Pobierz
Cennik usług działu technicznego Pobierz
Cennik opłat cmentarnych Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi