Cenniki


Panel admina
Nazwa dokumentu: Pobierz:
Cennik Transportu i Sprzętu Pobierz
Cennik dostawy gazu Pobierz
Cennik opłat energii elektrycznej Grupa taryfowa C21 Pobierz
Cennik usług jednokrotny wywóz nieczystości stałych, jednokrotny wywóz nieczystości z kontenerów Pobierz
Cennik usług działu technicznych Pobierz
Cennik za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Pobierz
Cennik opłat energii elektrycznej Grupa taryfowa G11 Pobierz
Cennik opłat cmentarnych Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi