Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jelcz Laskowice

Serdecznie Witamy!
 

Zobacz więcej

Witamy na naszej stronie!

Podaj stan licznika

Telefony alarmowe

SISMS

E-fakturaO nas


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany do życia Zarządzeniem Naczelnika Gminy Laskowice Oławskie nr 138/3/84 z dnia 28.02.1984r pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Laskowicach Oławskich.

W trakcie funkcjonowania kilkakrotnie zmieniano nazwy zakładu i zakres działania aby ostatecznie w 1997r utworzyć spółkę prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jelczu-Laskowicach.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest pobór i uzdatnianie wody oraz odbiór i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej.

Oprócz usług wodno-kanalizacyjnych, Spółka ZGK zajmuje się wywozem nieczystości stałych, utrzymaniem czystości i porządku oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach uprzejmie informuje, że w okresie:

od 15 listopada do 21 grudnia br

prowadzona będzie na terenie miasta i gminy Jelcz – Laskowice rozbudowa sieci wodociągowej, zasilającej Mieszkańców i Przedsiębiorstwa nw. miejscowości:

Jelcz-Laskowice, Łęg, Piekary, Miłoszyce, Miłocice Małe, Kopalina, Dziuplina, Chwałowice, Dębina, Nowy Dwór, Minkowice

 

Rozbudowa sieci będzie prowadzona z zachowaniem ciągłości dostawy wody, okresowo mogą wystąpić przebarwienia i spadki ciśnienia.

Za ewentualne niedogodności wynikające z ww. prac przepraszamy i prosimy                        o wyrozumiałość.

 

                                                                             Prezes zarządu ZGK Sp. z o.o.

                                                                                                                          Władysław Czubak

Czytaj więcej

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

BURMISTRZ  JELCZA-LASKOWIC

I N F O R M U J E

Odbiór odpadów wielkogabarytowych tj. zużytych mebli wszelkiego rodzaju, dywanów, materaców, rowerów, wózków dziecięcych, drzwi, wanien, umywalek itp.  na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice odbędzie się w następujących terminach:

15.10.2018 r., godz. 7:00, przed domami:

 • Wójcice
 • Biskupice Oławskie
 • Celina
 • Hanna

16.10.2018 r., godz. 7:00, przed domami:

 • Minkowice Oławskie
 • Miłocice
 • Miłocice Małe
 • Dziuplina

17.10.2018 r., godz. 7:00, przed domami:

 • Kopalina
 • Piekary
 • Nowy Dwór
 • Chwałowice

18.10.2018 r., godz. 7:00 – przed domami:

 • Dębina
 • Miłoszyce
 • Łęg

19.10.2018 r., godz. 7:00 – przed domami:

 • Grędzina
 • Brzezinki
 • Mościsko
 • Osiedle Laskowice
 • Osiedle Europejskie
 • Osiedle Domków Jednorodzinnych
 • Osiedle Jelcz

 

 

Proszę nie wystawiać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK, znajdującego się przy ul. Techników 6 w Jelczu-Laskowicach.

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

Czytaj więcej

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Odbiór zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice
odbędzie się w następujących terminach:

08.10.2018 r., godz. 7:00, przed domami: 

 • Wójcice
 • Biskupice Oławskie
 • Celina
 • Hanna 

09.10.2018 r., godz. 7:00, przed domami: 

 • Minkowice Oławskie
 • Miłocice
 • Miłocice Małe
 • Dziuplina 

10.10.2018 r., godz. 7:00, przed domami: 

 • Kopalina
 • Piekary
 • Nowy Dwór
 • Chwałowice 

11.10.2018 r., godz. 7:00 – przed domami: 

 • Dębina
 • Miłoszyce
 • Łęg 

12.10.2018 r., godz. 7:00 – przed domami: 

 • Grędzina
 • Brzezinki
 • Mościsko
 • Osiedle Laskowice
 • Osiedle Europejskie
 • Osiedle Domków Jednorodzinnych
 • Osiedle Jelcz 

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

Czytaj więcej

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi