Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków


Panel admina
Nazwa dokumentu: Data: Pobierz:
Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza.pdf 05.03.2024 Pobierz
Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza.doc 05.03.2024 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 29.02.2024 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 29.02.2024 Pobierz
Zlecenie wykonania planu sytuacyjnego dla istniejącego bud. mieszk. jednorodzinnego 22.08.2023 Pobierz
Protokół Zdawczo - Odbiorczy.doc 14.06.2023 Pobierz
Protokół Zdawczo - Odbiorczy.pdf 14.06.2023 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłącz. do sieci KS - istniejący poj. budynek mieszk. jednorodzinny KS-B.J.doc 20.03.2023 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłącz. do sieci KS - istniejący poj. budynek mieszk. jednorodzinny KS-B.J.pdf 20.03.2023 Pobierz
Wzór umowy na dostawę wody.pdf 21.06.2022 Pobierz
Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf 21.06.2022 Pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf 11.02.2022 Pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.doc 11.02.2022 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłaczenia do sieci wod.-kan. - pozostałe budynki i obiekty W-B.W.I.pdf 06.12.2021 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłaczenia do sieci wod.-kan. - pozostałe budynki i obiekty W-B.W.I.doc 06.12.2021 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłacz. do sieci wod.-kan. - pojedynczy budynek mieszk. jednorodzinny W-B.J.pdf 27.10.2021 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłacz. do sieci wod.-kan. - pojedynczy budynek mieszk. jednorodzinny W-B.J.doc 27.10.2021 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu sieci wod.-kan.pdf 25.07.2021 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu sieci wod.-kan.doc 25.07.2021 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza(y) wod.-kan.pdf 25.07.2021 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza(y) wod.-kan.doc 25.07.2021 Pobierz
Zlecenie wykonania usługi.pdf 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wykonania usługi.doc 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza.pdf 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza.doc 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wpięcia przyłącza.pdf 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wpięcia przyłącza.doc 02.04.2020 Pobierz
Wzór umowy na odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Informacja uzupelniajaca oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 12.07.2019 Pobierz
Informacja uzupelniajaca oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wzór załącznika do umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków przemysłowych.pdf 19.04.2019 Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi