Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków


Panel admina
Nazwa dokumentu: Data: Pobierz:
Informacja dla inwestora 14.05.2019 Pobierz
Informacja uzupelniajaca oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 14.05.2019 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 14.05.2019 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza 14.05.2019 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 14.05.2019 Pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 14.05.2019 Pobierz
Wniosek o wydanie zapewnienia na dostawe wody i odbioru ścieków 14.05.2019 Pobierz
Zlecenie wykonania usługi 19.04.2019 Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza 19.04.2019 Pobierz
Zlecenie wpięcia przyłącza 19.04.2019 Pobierz
Wzór załącznika do umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków przemysłowych 19.04.2019 Pobierz
Wzór umowy na odbiór ścieków 19.04.2019 Pobierz
Wzór umowy na dostawę wody 19.04.2019 Pobierz
Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków 19.04.2019 Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków 19.04.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości energia 19.04.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości dostawa wody i odbiór ścieków 19.04.2019 Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi