Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków


Panel admina
Nazwa dokumentu: Data: Pobierz:
Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wzór umowy na dostawę wody.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wzór umowy na odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Informacja uzupelniajaca oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 12.07.2019 Pobierz
Informacja uzupelniajaca oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości energia.doc 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości energia.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Zlecenie wpięcia przyłącza.pdf 12.07.2019 Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza.pdf 12.07.2019 Pobierz
Zlecenie wykonania usługi.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o wydanie zapewnienia na dostawe wody i odbioru ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.doc 12.07.2019 Pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości dostawa wody i odbiór ścieków.doc 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości dostawa wody i odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza.pdf 12.07.2019 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 12.07.2019 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 12.07.2019 Pobierz
Informacja dla inwestora.pdf 14.05.2019 Pobierz
Wzór załącznika do umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków przemysłowych.pdf 19.04.2019 Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi