Dane kontaktowe

Jeśli posiadasz własne konto poczty elektronicznej możesz przesyłać swoje zapytania i uwagi na adres: sekretariat@zgk-jelcz.pl
Jeśli nie posiadasz konta poczty elektronicznej swoje uwagi i zapytania możesz przesłać poprzez interaktywny formularz.

ZGK - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
email: iodo@zgk-jelcz.pl

ZGK - Biuro Obsługi Klienta
ul. Techników 8
55-221 Jelcz-Laskowice
dolnośląskie
Tel. 71 30 35 242
Fax: 71 30 35 240

ZGK - Dział Techniczny
ul. Techników 8
dolnośląskie
55-221 Jelcz-Laskowice
Tel. 71 30 35 245

ZGK - Kasa
ul. Techników 8
dolnośląskie
55-221 Jelcz-Laskowice
Tel. 71 30 35 238

ZGK - Główna księgowa
Tel. 71 30 35 235

ZGK - Zlecenie wywozu nieczystości płynnych
Tel. 71 30 35 234

 

Formularz kontaktowy
Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana  dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi