Druki/umowy


Panel admina
Nazwa dokumentu: Data: Pobierz:
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 12.07.2019 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 12.07.2019 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 12.07.2019 Pobierz
Windykacja 19.04.2019 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłacza - WORD 21.03.2019 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza - PDF 21.03.2019 Pobierz
oswiadczenie_e-faktura.doc 01.02.2019 Pobierz
oswiadczenie_e-faktura.pdf 01.02.2019 Pobierz
Zlecenie wykonania usługi 18.06.2018 Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza 18.06.2018 Pobierz
Zlecenie wpięcia przyłącza 18.06.2018 Pobierz
Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków 18.06.2018 Pobierz
Wzór umowy na odbiór nieczystości płynnych 18.06.2018 Pobierz
Wzór umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków - Klient Indywidualny 18.06.2018 Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 18.06.2018 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia 18.06.2018 Pobierz
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - FIRMY 18.06.2018 Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych RODO 18.06.2018 Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody dane osobowe - oswiadczenie.doc 30.12.2017 Pobierz
Informacja dla inwestora - PDF 18.10.2017 Pobierz
Wzór załacznika do odprowadzenia ścieków - Firmy - PDF 14.03.2017 Pobierz
Wzór wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode - PDF 14.03.2017 Pobierz
Wzór umowy na odprowadzenie ścieków - PDF 14.03.2017 Pobierz
Wzór umowy na dostarczenie wody - PDF 14.03.2017 Pobierz
Wzór umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków - FIRMY - PDF 14.03.2017 Pobierz
Harmonogram zbiórki odpadów segregowanych 10.03.2017 Pobierz
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3) - PDF 10.03.2017 Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1 - PDF 10.03.2017 Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1 - WORD 10.03.2017 Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2 - PDF 10.03.2017 Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2 - WORD 10.03.2017 Pobierz
Podanie - wywóz nieczystosci płynnych - firmy 10.03.2017 Pobierz
Podanie - wywóz nieczystosci płynnych - klient indywidualny 10.03.2017 Pobierz
Podanie o wymianę pojemnika na nieczystości stałe 10.03.2017 Pobierz
Postępowanie windykacyjne w ZGK Sp. z o.o 10.03.2017 Pobierz
Powódź - zalecenia 10.03.2017 Pobierz
Umowa - wywóz nieczystości płynnych - firmy 10.03.2017 Pobierz
Umowa - wywóz nieczystości płynnych - klient indywidualny 10.03.2017 Pobierz
Umowa - wywóz nieczystości stałych - firmy 10.03.2017 Pobierz
Umowa - wywóz nieczystości stałych - klient indywidualny 10.03.2017 Pobierz
Wniosek o rozwiazanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości - PDF 10.03.2017 Pobierz
Wniosek o rozwiazanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości - WORD 10.03.2017 Pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków - PDF 10.03.2017 Pobierz
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków - WORD 10.03.2017 Pobierz
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - INDYWIDUALNY 10.03.2017 Pobierz
Wykonania wpięcia przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej 10.03.2017 Pobierz
Zgoda na obciążanie rachunku bankowego w ING 10.03.2017 Pobierz
Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociagowego / kanalizacji sanitarnej - PDF 10.03.2017 Pobierz
Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej - WORD 10.03.2017 Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi