Odpady

Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielogabarytowych na terenie MIASTA i GMINY Jelcz-Laskowice

Czytaj więcej

Harmonogram mobilnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie MIASTA i GMINY Jelcz-Laskowice

Czytaj więcej

Wywóz śmieci - zakłady

Harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - zakłady

Czytaj więcej

Wywóz śmieci

Harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych oraz odpadów segregowanych

Czytaj więcej

Regulamin PSZOK

Czytaj więcej

Zasady wywozu nieczystości stałych

Zasady wywozu nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz harmonogram do pobrania na stronie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Czytaj więcej

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi