Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków - informacje

Miasto korzysta z własnej, mechaniczno-biologicznej-chemicznej oczyszczalni ścieków.
Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki sanitarne z terenu miasta i gminy w ilości około 4500 m3 na dobę.

Celem uzyskania wymaganego stopnia oczyszczania ścieków dobrano oczyszczalnię trzystopniową z trójfazowym osadem czynnym.

Czytaj więcej

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi