Podaj stan licznika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice w celu podania odczytu wodomierza.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
    Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice;
  2.  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, e-mail -  iodo@zgk-jelcz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podania odczytu wodomierza na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podania stanu wodomierza za pomocą strony internetowej.

Akceptuję powyższe zapisy i chcę wysłać dane.

Wszelkie dane osobowe, pozyskiwane za pomocą formularzy kontaktowych przetwarzane są wyłącznie w celu nawiązania kontaktu. Dane osób fizycznych i podmiotów gospodarczych gromadzone są wyłącznie do wewnętrznego użytku ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach i nie zostaną nigdy udostępnione innym firmom i osobom trzecim. Dane przechowywane są zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi