Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków


Panel admina
Nazwa dokumentu: Data: Pobierz:
Wzór umowy na dostawę wody.pdf 16.12.2020 Pobierz
Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf 16.12.2020 Pobierz
Zlecenie wykonania usługi.pdf 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wykonania usługi.doc 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza.pdf 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza.doc 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wpięcia przyłącza.pdf 02.04.2020 Pobierz
Zlecenie wpięcia przyłącza.doc 02.04.2020 Pobierz
Wzór umowy na odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Informacja uzupelniajaca oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 12.07.2019 Pobierz
Informacja uzupelniajaca oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości energia.doc 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości energia.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o wydanie zapewnienia na dostawe wody i odbioru ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.doc 12.07.2019 Pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości dostawa wody i odbiór ścieków.doc 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy z powodu zmiany właściciela nieruchomości dostawa wody i odbiór ścieków.pdf 12.07.2019 Pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza.pdf 12.07.2019 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.doc 12.07.2019 Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf 12.07.2019 Pobierz
Informacja dla inwestora.pdf 14.05.2019 Pobierz
Wzór załącznika do umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków przemysłowych.pdf 19.04.2019 Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi