Archiwalne ogłoszenia przetargowe

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W LATACH 2024-2025

Numer Postępowania  ZGK.PZP.01.2023

Nazwa Postępowania:

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W LATACH 2024-2025

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup na terenie kraju paliw płynnych do samochodów służbowych Zamawiającego, 

tj.: Olej napędowy zwykły – ilość - 240 000 litrów. 

     Olej napędowy wzbogacony dodatkowymi uszlachetniaczami - ilość – 24 000 litrów. 

     Etylina bezołowiowa PB95 – ilość- 13 000 litrów.

Tryb Postępowania:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Link do postępowania - https://portal.smartpzp.pl/zgk-jelcz-laskowice/public/postepowanie?postepowanie=58788052

Czytaj więcej

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Link do postepowania: https://portal.smartpzp.pl/zgk-jelcz-laskowice/public/postepowanie?postepowanie=54160548

Numer Postępowania ZGK/REG/5/2023

Nazwa Postępowania WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Skrócony opis przedmiotu zamówienia wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach za lata 2023 i 2024

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Link do platformy zakupowej z postępowaniem: tutaj

Czytaj więcej

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Grędzinie, dz. nr 351/9 obręb Grędzina, gmina Jelcz-Laskowice”

Ogłoszenie: tutaj

Link do platformy zakupowej z postępowaniem: tutaj

Czytaj więcej

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Grędzinie, dz. nr 351/9, gmina Jelcz-Laskowice

 

Link do przetargu: https://portal.smartpzp.pl/zgk-jelcz-laskowice/public/postepowanie?postepowanie=49717887

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na „leasing operacyjny z opcją wykupu jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych”

OGŁOSZENIE - LINK

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż złomu stalowego

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Informacja

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Czytaj więcej

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JELCZU – LASKOWICACH

postępowanie Nr ZGK/REG/1/2022na wybór wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków więcej na: 

https://portal.smartpzp.pl/zgk-jelcz-laskowice/public/postepowanie?postepowanie=25673420

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach Sp. z o.o. informuje o zamiarze sprzedaży mienia ruchomego w postaci używanego samochodu:

Czytaj więcej

Przyczepka skrzynia Świdnik Trade - sprzedaż

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Iveco DAILY 35C14D - sprzedaż

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Przyczepa - beczka asenizacyjna - sprzedaż

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej

ZGK.PZP.05.2021

Czytaj więcej

ZGK.PZP.02.2021

Czytaj więcej

Ogłoszenie ws konsultacji rynkowych

Czytaj więcej

Informacja

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

Przedmiot zamówienia  i termin jego realizacji

Przedmiot zamówienia:

Olej napędowy zwykły- ilość- 120 000 litrów.

Olej napędowy wzbogacony dodatkowymi uszlachetniaczami- ilość – 12 000 litrów.

Etylina bezołowiowa PB95 – ilość- 6 000 litrów.

Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy ale  nie wcześniej niż od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Czytaj więcej

Informacja

Czytaj więcej

Informacja

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Czytaj więcej

DOSTAWA 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU FURGON O ŁADOWNOŚCI DO 3,5T

Czytaj więcej

Informacja o wynikach przetargu

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Wykonanie projektu budowlanego magistratli wodociągowej JELCZ-LASKOWICE ul. Mleczna-Dziuplina

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - sprzedaż używanej prasy do zgniatania odpadów typ HSM

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - sprzedaż używanej zamiatarki ciągniowej

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe fabrycznie nowej "Zamiatarki ciągnionej elewatorowej z mechanicznym transportem zanieczyszczeń"

 

 

Odnośnie zapytania do postępowania przetargowego odnośnie dostawy zamiatarki ciągnionej

Odnośnie pkt. 3 ppkt. 3.2 SIWZ –

Tak chodzi o odległość wyłącznie do siedziby Autoryzowanego Serwisu Producenta

Zamiatarki.

Odnośnie zapytania czy dopuszcza się wprowadzenie załącznika do umowy stanowiącą kartę gwarancyjną

Określającą szczegółowo warunki gwarancji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: tak dopuszcza się.   

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki FORD Transit Kombi Van 300 M

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym

W związku z brakiem złożenia ofert o udziale zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym Miłoszycach ul. Pogodna dz. nr. 499, 501/1, 395/3 AM-2"  do godz. 11:00 w dniu 12.10.2018 roku postępowanie o udziale zamówienia zostaje unieważnienie. 

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w Miłoszycach ul. Pogodna dz. nr 499, 501/1, 395/3 AM-2”

 Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach wprowadzonym Uchwałą Zarządu ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach nr 12/2018 z dnia 07.08.2018  r.

 Oferty należy składać do dnia 12.10.2018 r. do godz. 11:00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice (sekretariat I piętro).

 Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest w zakładce „PRZETARGI”


Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.:

 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w Miłoszycach ul. Pogodna dz. nr 499, 501/1, 395/3 AM-2”

 Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach wprowadzonym Uchwałą Zarządu ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach nr 12/2018 z dnia 07.08.2018  r.

 Oferty należy składać do dnia 12.10.2018 r. do godz. 11:00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice (sekretariat I piętro).

 Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono poniżej:

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach - Informacja o treści złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oczyszczalnia

Informacja o treści złożonych ofert 

Uzupelnienie informacja o treci zoonych ofert

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE NR 1/OS/2018 o przetargu nieograniczonym, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, prowadzonym zgodnie z Ustawą z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj więcej

Zestawienie biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa magistrali przesyłowej sieci wodociagowej pomiezy siecią wodociagową śr. 350 mm w dz. Nr 108/4 obręb Nowy Dwór 

                                                                                                                               

Czytaj więcej

Zmiana SIWZ o wartośći poniżej progów unijnych z dnia 10.04.2018

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym BUDOWA MAGISTRALI PRZESYŁOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ pomiędzy siecią wodociągową śr. 350mm w dz. nr 108/4 obręb Nowy Dwór a miejscem wpięcia do sieci wodo

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na dostawę używanej śmieciarki dwukomorowej

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu 3 sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Protokół do przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Protokół do przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu sprzedaż używanego skrzyniowego samochodu ciężarowego marki Volvo model FL 618

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na wymianę studni kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach GM. Jelcz-Laskowice ul. Kościelna DZ. NR. 476/6

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej z rur stal. 2x350mm metodą relining'u poprzez wprowadzenie przewodu PEHD śr. 315mm do rury stal. śr. 350mm, rejon ul. Hirsz

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej z rur stal. 2x350mm metodą relining'u poprzez wprowadzenie przewodu PEHD śr. 315mm do rury stal. śr. 350mm, rejon ul. Hirsz

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych

Czytaj więcej

Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych

      ZADANO PYTANIA

  1. Doprecyzowanie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, w szczególności kryterium ,,termin dostawy’’ – wartości; Tmin, oraz Tx, a także kryterium ,,Odległość od stacjonarnego punktu serwisowego zabudowy śmieciarki’’ – wartości: Pxt, Smin, Sx.
  2. Czy informację dotyczącą stacjonarnego punktu serwisowego zabudowy śmieciarki oraz jego odległości od siedziby Zamawiającego można dopisać w formularzu ofertowym, czy należy podać ją w osobnym załączniku.

     

       ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

       Ad. 1   Odpowiedź zawarto w zmianie treści SIWZ

       Ad. 2   Informację dotyczącą stacjonarnego punktu serwisowego zabudowy śmieciarki oraz jego odległości od siedziby zamawiającego można dopisać w formularzu ofertowym.

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu FURGON o ładowności do 3.5T

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY "REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W PIEKARACH K/JELCZA-LASKOWIC"

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj więcej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA JELCZ-LASKOWICE

Czytaj więcej

PRZETARG - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie tablic, naklejek i materiałów reklamowych z dnia 14.10.2010r.

Czytaj więcej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA JELCZ-LASKOWICE

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

Rewitalizacja - pojemniki i kontenery - wybór najkorzystniejszej oferty

Jelcz-Laskowice, 28.10.2010r.

Czytaj więcej

PRZETARG - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Brzezinki-Dębina

Czytaj więcej

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM HYDROFORNII

Czytaj więcej

DRUGI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM HYDROFORNII

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Inwestor Zastępczy przy realizacji zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Piekarach k. Jelcza-Laskowic.

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w PIEKARACH k. JELCZA-LASKOWIC

Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Jelcz-Laskowice: Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jelczu-Laskowicach w ul. Bażantowa, Bociania, Łabędzia dz. nr 9, 4/1, 6/34, 7/39, 7/40

Czytaj więcej

Ogłoszenia - Przetargi do 23.09.2015

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Czytaj więcej

Przetarg na remont dachu

Czytaj więcej

Wynik postępowania sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach Z dnia 14.12.2016r

Czytaj więcej

Oferta środków trwałych

Oferta na zakup środków trwałych

Czytaj więcej

Przetarg na modernizację sieci wodociągowej

Czytaj więcej

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi