Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.                                                            ul. Techników 8
55-200 Jelcz-Laskowice

Jeśli posiadasz własne konto poczty elektronicznej możesz przesyłać swoje zapytania i uwagi na adres: sekretariat@zgk-jelcz.pl
Jeśli nie posiadasz konta poczty elektronicznej swoje uwagi i zapytania możesz przesłać poprzez interaktywny formularz.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
email: iodo@zgk-jelcz.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
1. Składanie wniosków
2. Zawieranie umów:
- na dostawę wody i odbiór ścieków
- na wywóz nieczystości płynnych
- na wywóz nieczystości stałych dla firm
oraz odbiór przygotowanych dokumentów
tel. 71 30 35 242

DZIAŁ TECHNICZNY:
1. Zgłaszanie awarii przyłączy i sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej - tel. 71 30 35 245 lub 71 30 35 241.
Zgłaszanie awarii po 15:00 w dni robocze lub niedziele i święta
tel. 71 318 80 17, 782 001 010, 606 249 437

2. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci
tel. 71 30 35 246 lub 71 30 35 245.
3. Wymiana wodomierzy, odbiory przyłączy
tel. 71 30 35 241 lub 71 30 35 245.
4. Reklamacje
tel. 71 30 35 245.

DZIAŁ KOMUNALNY:
1. Zlecanie odbioru odpadów komunalnych lub odbioru nieczystości płynnych
tel. 71 3035 234 lub 71 30 35 239.
2. Usługi cmentarne
tel. 71 30 35 236 lub kom. 782 001 017
3. Reklamacje
tel. 71 30 35 239.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
1. Główny Księgowy
tel. 71 30 35 235.
2. Zgłaszanie odczytu stanu wodomierza i płatności za wodę i ścieki
tel. 71 30 35 238 lub 71 30 35 237.

SEKRETARIAT SPÓŁKI
tel: 71 3188 017 lub 606 249 437,
email: sekretariat@zgk-jelcz.pl

 

Połączenie przychodzące na nr 71 318 80 17 oraz 606 249 437 poprzedzone jest automatycznym komunikatem o treści:
„Witamy z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach.
W trosce o jak najwyższą jakość usług rozmowy są rejestrowane.
Jeśli nie zgadzasz się na nagrywanie - rozłącz się.
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego systemu powiadamiania o przerwach w dostawie wody przez system informacji sms- owej oraz do skorzystania z e-faktury, szczegóły oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie www.zgk-jelcz.pl.

Jeśli dzwonisz w sprawie:

  • zgłoszenia awarii - wybierz 1,
  • zużycia wody przez wodomierz lub płatności - wybierz 2,
  • odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych - wybierz 3,
  • wniosku o warunki techniczne lub zawarcia umów: na dostawę wody odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych albo w sprawie odbioru przygotowanych dla Ciebie dokumentów - wybierz 4,
  • wymiany wodomierza, wykonania lub odbioru przyłącza - wybierz 5
  • warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci - wybierz 6,
  • jeśli dzwonisz w innej sprawie poczekaj na zgłoszenie operatora lub wybierz 7,

 

Pozostałe połączenia przychodzące na bezpośrednie numery wewnętrzne tj. : 71 303 52 31 do 46 poprzedza komunikat:
„Witamy z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach .
W trosce o jak najwyższą jakość usług rozmowy są rejestrowane.
Jeśli nie zgadzasz się na nagrywanie - rozłącz się.
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego systemu powiadamiania o przerwach w dostawie wody przez system informacji sms- owej oraz do skorzystania z e-faktury, szczegóły oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie www.zgk-jelcz.pl.”

Formularz kontaktowy
Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana  dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi