Cenniki


Panel admina
Nazwa dokumentu: Pobierz:
Cennik usług w zakresie odbioru nieczystości z zakładów Pobierz
Cennik usług wykonywanych przez ZGK Pobierz
Cennik za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Pobierz
Cennik opłat cmentarnych Pobierz

Ważne informacje

Woda
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Odpady
Cmentarz
Przetargi